Νεάπολη Θεσσαλονίκης

Ημερομηνία

20/04/2022

Τύπος Ακινήτου

Επαγγελματικός χώρος

Κατηγορία Έργου

Ανακαινίσεις

Θέση

Νεάπολη Θεσσαλονίκης

Περιγραφή Έργου

Η εταιρεία μας ανέλαβε και έφερε εις πέρας την ολική ανακαίνιση του ισογείου καταστήματος. Στην ανακαίνιση κάποιες από τις βασικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν είναι οι αποξηλώσεις, οι εσωτερικές διαρρυθμίσεις, νέες υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, η ανακαίνιση στο WC, η αντικατάσταση κουφωμάτων και η εγκατάσταση εξαερισμού και κλιματισμού.