Τι είναι;

Ρύθμιση αυθαίρετων κατασκευών είναι η διαδικασία νομιμοποίησης των κατασκευών ή επιπλέον τετραγωνικών μέτρων πέραν αυτών της οικοδομικής άδειας.

Ποιος υποβάλλει την αίτηση;

Αίτηση για ρύθμιση αυθαίρετων κατασκευών υποβάλλουν κατά βάση ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, είτε είναι ο ψιλός κύριος, είτε ο επικαρπωτής , ο εργολάβος, ο μισθωτής και ο νόμιμος εκπρόσωπος.

Ποιοι είναι οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής;

Υπάρχουν τρεις τρόποι πληρωμής του πρόστιμου. Η εφάπαξ εξόφληση με έκπτωση 20%, η καταβολή του 30% του προστίμου και το υπόλοιπο 70% σε δόσεις και η εξόφληση όλου του ποσού σε δόσεις.

Από ποια στοιχεία υπολογίζεται το πρόστιμο;

Από την τιμή ζώνης της περιοχής, την ύπαρξη ή όχι οικοδομικής άδειας, τις υπερβάσεις δόμησης, την παλαιότητα, τις ειδικές συνθήκες και άλλα.