Το Τεχνικό Γραφείο DOMICO παρέχει τις υπηρεσίες του από το 2019 και εξειδικεύεται στις αδειοδοτήσεις και μελέτες μηχανικού. Δημιουργήθηκε από τον Γεωργιάδη Γιάννη, Πολιτικό Μηχανικό, Ενεργειακό Επιθεωρητή Α’ Τάξης & Ελεγκτή Δόμησης.
Ο Γεωργιάδης Γιάννης αμέσως μετά την αποφοίτησή του από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά πλασιώνοντας μελετητικές και κατασκευαστικές εταιρείες στη Θεσσαλονίκη. Από το 2019 ξεκίνησε η επαγγελματική δραστηριότητα ως ιδιώτης μηχανικός και έκτοτε παρέχει τις υπηρεσίες του στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική.