Τί είναι;

’Το Εξοικονομώ 2021 είναι η συνέχεια του “Εξοικονομώ – Αυτονομώ” και του προγράμματος “Εξοικονόμηση Κατ’Οίκον” και πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα επιδότησης εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης, το οποίο θα παραμείνει ενεργό μέχρι το έτος 2030.

Σε ποιους απευθύνεται;

Ωφελούμενοι του Προγράμματος Εξοικονομώ-Αυτονομώ μπορούν να είναι ιδιοκτήτες ακίνητων που έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας και αιτούνται την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα μόνο για την κύρια κατοικία τους.

Ποιος είναι ο στόχος;

Στόχος του προγράμματος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση αλλά και αυτονομία κάθε κτιριακής μονάδας ή κτιρίου, με απώτερο σκοπό την μείωση των ρύπων και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Ποιες εργασίες μπορούν να ενταχθούν;

Δείτε τον Οδηγό του προγράμματος εδώ.