Με ποιες Άδειες Λειτουργίας ασχολούμαστε;

  • Άδειες Λειτουργίας καταστημάτων που προσφέρουν υπηρεσίες Υγειονομικού Ενδιαφέροντος όπως κομμωτήρια, ινστιτούτα αισθητικής και καλλωπισμού, εργαστήρια δερματοστιξίας – tattoo.
  • Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος όπως καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ψητοπωλεία, ταβέρνες, αναψυκτήρια, σνακ μπαρ,internetcafe, παντοπωλεία, οπωρολαχανοπωλεία , πρατήρια άρτου και ζαχαροπλαστικής.
  • Εργαστήρια Τροφίμων που υπάγονται στην Δ/ση Ανάπτυξης
  • Άλλες δραστηριότητες που απαιτούν Άδεια Λειτουργίας όπως Εκπαιδευτήρια, Φροντιστήρια, Γυμναστήρια και άλλα.

Νομοθεσία - Υγειονομική Nομοθεσία

• Υγειονομική Διάταξη : Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 ΦΕΚ 2718B 08-10-2012
• Εγκύκλιος 1
• Εγκύκλιος 2
• Εγκύκλιος 3
• Εγκύκλιος 4

Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

• Διαδικασία Αδειοδότησης Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος / Αντικατάσταση Άδειας Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600 ΦΕΚ 3106B 09-12-2013
• Γνωστοποίηση ίδρυσης Καταστήματος Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και ποτών Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34824 ΦΕΚ 3402B 31-12-2013
• Γνωστοποίηση ίδρυσης Καταστήματος Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34825 ΦΕΚ 3403B 31-12-2013

Πυροσβεστική Νομοθεσία

• Χώροι συνάθροισης κοινού σε κτίσματα με ημερομηνία έκδοσης Οικοδομικής Άδειας πριν από τις 17-02-1988 Πυροσβεστική Διάταξη 3/81 ΦΕΚ 20Β 19-01-1981
• Χώροι συνάθροισης κοινού σε κτίσματα με ημερομηνία έκδοσης Οικοδομικής Άδειας μετά από τις 17-02-1988 Προεδρικό Διάταγμα 71/88 ΦΕΚ 32Α 17-02-1988
• Αποθήκες σε κτίσματα με ημερομηνία έκδοσης Οικοδομικής Άδειας πριν από τις 17-02-1988 Πυροσβεστική Διάταξη 6 ΦΕΚ 150Β 13-03-1996
• Εμπορικά Καταστήματα Πυροσβεστική Διάταξη 8γ ΦΕΚ 725Β 19-08-1997
• Διαδικασία Χορήγησης Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας Πυροσβεστική Διάταξη 13/2013 ΦΕΚ 1586Β 21-06-2013