Τι είναι;

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ή αλλιώς Ενεργειακό Πιστοποιητικό ή Π.Ε.Α. είναι ένα έγγραφο που κατατάσσει το κτίριο ή την κτιριακή μονάδα σε μία ενεργειακή κλάση.

Πότε χρειάζεται και ποια η διάρκειά του;

Ένα Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης είναι απαραίτητο έγγραφο σε μία μεταβίβαση ενός ακινήτου, σε μία ενοικίαση καθώς επίσης και στο Πρόγραμμα “Εξοικονομώ – Αυτονομώ“. Η διάρκεια του Πιστοποιητικού είναι δέκα (10) χρόνια.

Τι στοιχεία αναγράφονται στο Π.Ε.Α.;

Στο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης αναγράφονται-μεταξύ άλλων-τα εξής:
– γενικά στοιχεία του κτηρίου (π.χ. διεύθυνση, εμβαδόν)
– ο αριθμός πρωτοκόλλου και ασφαλείας του Π.Ε.Α.
– η υπολογιζόμενη ετήσια συνολική κατανάλωση της πρωτογενούς ενέργειας του κτηρίου ή της κτηριακής μονάδας
– η ετήσια κατανάλωση ενέργειας ανά πηγή ενέργειας
– η τελική χρήση της ετήσιας κατανάλωσης της ενέργειας
– η πραγματική τελική ετήσια κατανάλωση ενέργειας
– ο συνολικός αριθμός των ετήσιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
– συστάσεις για παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου
– Το όνομα και τον αριθμό μητρώου του ενεργειακού επιθεωρητή που έκανε την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού.

Για ποια κτήρια δεν χρειάζεται ενεργειακό πιστοποιητικό;

 1. Βιοτεχνία
 2. Βιομηχανία
 3. Εργαστηρίου
 4. Αγροτική
 5. Εργαστηρίου
 6. Αποθήκης
 7. Στάθμευσης αυτοκινήτων (πάρκινγκ)
 8. Πρατήρια υγρών καυσίμων
 9. Μνημεία
 10. Κτήρια που χρησιμοποιούνται ως χώροι λατρείας
 11. Κτήρια με προσωρινή χρήση που δεν ξεπερνάει τα δύο έτη