Άδεια Μικρής Κλίμακας

Ημερομηνία

20/07/2023

Τύπος Ακινήτου

Εξωτερικοί χώροι

Κατηγορία Έργου

Οικοδομικές Άδειες

Θέση

Πολυκλείτου, Τούμπα Θεσσαλονίκης

Περιγραφή Έργου

Το Τεχνικό Γραφείο Domico ανέλαβε να διεκπεραιώσει την έκδοση της Άδειας Μικρής Κλίμακας για οικοδομικές εργασίες σε κοινόχρηστες επιφάνειες πολυκατοικίας.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών χρησιμοποιήθηκαν πιστοποιημένα ικριώματα και ακολουθήθηκαν όλοι οι κανόνες ασφαλείας.