Άδεια λειτουργίας Κ.Υ.Ε.

Ημερομηνία

01/06/2022

Τύπος Ακινήτου

Επαγγελματικός χώρος

Κατηγορία Έργου

Άδειες λειτουργίας

Θέση

Αργυρουπόλεως 61, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης

Περιγραφή Έργου

Το τεχνικό μας γραφείο ανέλαβε και διεκπεραίωσε την αδειοδότηση του Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος ''Maven Nail Cafe'' που βρίσκεται στην οδό Αργυρουπόλεως 61 στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.