ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ”ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2023” & ”ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ”

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώνει την παράταση, κατά δύο μήνες, της δυνατότητας υποβολής αίτησης ένταξης στα προγράμματα: «Εξοικονομώ 2023» & «Εξοικονομώ Ανακαινίζω για νέους».

Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από τους δυνητικούς δικαιούχους ορίζεται η 15η Νοεμβρίου 2023 (από την 15η Σεπτεμβρίου 2023, που ήταν η προηγούμενη προθεσμία).